Forex, kripto para ve viopta kaybedilen paranızı kurtarıyoruz!

Yurtdışı forex davalarımızda uluslarası hukuk davaları kripto parayla ilgili bilişim merkez bankası yönetmelikleri,

Yurtiçi forex davalarımizda uzman ekibimizle mütala bilirkişi raporları hazırlıyoruz.

HAKKIMIZDA

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Meslek Kurallarının 3. Maddesi uyarınca; Avukat mesleki çalışmasını ve kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütmek, Avukatlık Meslek Kurallarının 4. Maddesi uyarınca ise ; Avukat , mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.

 

KRİPTO ELEKTRONİK PARA FOREX UZMANLIK İSTEYEN DAVALARDIR.   

   
 Tüm bu davalar bilirkişi tespit raporlara dayanır. Burda ekip olarak hocalarımızdan teknik konularda bilişim mühendislerden ve üniversite hocalarımıza uzman mütala raporlarla davaya ışık tutuyoruz. Geçmiş dava tecrübelerimizle davalarda aleyhe olan tüm risklerden uzak sonuca ulaşacak tüm belge bilgi  davalarımız normal  basit yargılama olmadığını dava süreçlerine sizlerde tanık olacaksınız.

 

ELEKTRONİK FOREX İŞLEMLERİ YATIRIM DEĞİL, KUMARDIR.

 

Forex piyasası kaldıraçlıdır. Kaldıraç, ödünç para ile bahis açmaya izin veren bir iş modelidir. Bu iş modelinde, belli bir teminat karşılığında aracı kurum tarafından müşteriye 10 kata kadar ödünç para verilir. Müşteri, aracı kurumdan aldığı ödünç para ile yine aracı kuruma karşı bir fiyat bahsine girmeye teşvik edilmektedir.Sermaye Piyasası Kurulu, uzun süredir “kaldıraç” kavramının bir “kredi” olmadığını savunsa da, Avrupa Adalet Divanı’nın 2019 tarihli bir içtihadında, elektronik “forex” piyasasında müşterilere kullandırılan kaldıracın “KREDİ” olduğu kabul edilmiştir. Dolayısıyla Türkiye’de yerleşik finansal tüketicilere bizzat SPK tarafından yanlış ve yanıltıcı bir bilgilendirme yapılmakta, finansal bahislerin kredi ile finanse edildiği gerçeği genel halktan gizlenmektedir.

 

Kimse kumar masasına sizi zorla oturtmuyor. Sizin merak ve tercihleriniz başkalarına milyon dolarlar kazandırdığını hiçbir zaman unutmayın. O milyon dolar kazananlar sizin kumarda kaybettiğiniz paralarla lüks hayat yaşarken sizin o paraları nasıl kazandığınızın, kaybettikten sonra ne halde olduğunuzun onun için bir önemi yoktur. İrade ve nefis sahibi olan sizlersiniz, parayı alın teriyle kazanmak yerine kolay para hayali kurmayın. Merak edip onların reklam sayfalarını tıklamayın, size bir şekilde telefonla ulaştıklarında hemen telefonu kapatın ve o numaraları engelleyin. Bir saniyenizi bile ayırıp dinlemeyin. Eşlerin bankalardaki hesabı ortak olmalı, eşlerden biri nefsine kapılıp bu oyuna alet olabilir ancak ortak hesap olduğunda müdahale erken olur. Bu müdahale evliliğinizi, geleceğinizi hatta hayatınızı kurtarabilir. Kumar yüzünden dağılmış binlerce aileden biri de siz olmayın, hiçbirimizin çocuklarımıza bu acıyı yaşatmaya hakkı yok. Sizin batan paralarınızla milyon dolar kazananlar o paralarla ülkenizi parçalamak için mücadele verdiğini asla unutmayın. Dünyada Müslümanları katleden düzenin kaynaklarından biri de bu kumar düzenidir. Siz bir yandan vatanperverlik yaparken diğer taraftan onları zengin ettiğinizi aklınızdan çıkarmayın.

 

Bir düzine zengin, Dünya halklarını “forex” adı verilen finansal bahis sistemi üzerinden sömürerek emsali görülmemiş bir güce ve zenginliğe ulaşmaktadır.

Öte yandan, forex işlemleri genel halka hemen her zaman “kolay”, “güvenli”, “kazançlı”, “yasal” ve benzeri ikna edici mesajlar eşliğinde pazarlanırken, fiyat bahislerinin doğası hakkında potansiyel müşterilere doğru ve yeterli açıklama yapılmaz.

Müşteriye sunulan sözde risk bildirim formları, “onaylıyorum, kabul ediyorum” şeklinde bir kutucuğa tik atmakla geçiştirilir.

Müşteri aydınlatma eksiklikleri, “forex” satıcılarının saldırgan ve yanıltıcı pazarlama iletişimi ile birleştiğinde, tüketicilerin doğru karar alma yeteneğini önemli ölçüde bertaraf edilir, bunun sonucunda tüketici varlıkları yaygın olarak suiistimal, yanlış seçim ve dolandırıcılığa maruz kalır.

Forex piyasası sadece dolar ile işlem yaptırmıyor, şimdi sıra altında. Banka hesabınızdaki altın ile al-sat yaptırıyorlar, yüz gram altın ver, bir kilo altın al-sat mantık bu. 2015 yılındaki mücadelemiz sonuç verdi ve BDDK bu konuya el arttı, 2016 Ocak ayından itibaren işlemlere kısıtlama geldi. BDDK başkanı bile bu oyunun bir ‘kumar’ olduğunu, kazananların ya da zarar etmeden çıkanların oranının yüzde 25’i geçmediğini belirtti. Yani mücadelemizdeki haklılığı teyit etmiş oldu. Sağ olsunlar ki bu düzeni deşifre ettiler.

Yasadışı Forex Mağduriyetlerinizi gideriyoruz!

Yasa dışı forexte uğranılan zararların tazmini için başlatılacak yasal işlemlerin oldukça hızlı ve etkin bir biçimde yapılması gerekmektedir. Foreks Davalarında, mağduriyet yaşayan yatırımcı süreci kendisi yönetebilir ancak uzman bir avukattan destek alınması olası hak kayıpları ve daha büyük mağduriyetlerin önlenmesi açısından önem arz etmektedir Yasa dışı forex mağduriyetinizle ilgili uzman forex avukatı kadromuzdan destek alabilirsiniz.

 

Forex Avukatı ve Hukuku Sıkça Sorulan Sorular;


Forex İhtiyati Haciz İşlemleri Ne Zaman Yapılır?
İhtiyati haciz icra takibinden önce istenebileceği gibi icra takibinden sonra da ihtiyati haciz istenebilmektedir.

Forex İhtiyati Haciz İstemlerinde Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?
Forex ihtiyati haciz işlemlerinde görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme konusunda ise HMK genel yetki kuralları söz konusudur.

Forex Davalarında İhtiyati Tedbir Alınabilir Mi?
İhtiyati tedbir ,ihtiyati hacizden farklı olarak HMK’nın 389 uncu maddesinde düzenlenmiştir.
(1) Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir.
(2) Birinci fıkra hükmü niteliğine uygun düştüğü ölçüde çekişmesiz yargı işlerinde de uygulanır.
İhtiyati haciz para alacakları için istenebilecekken ;ihtiyati tedbir para alacakları dışındaki menkul ve gayrimenkul mallar için istenebilmektedir. Dolayısıyla forex davalarında ihtiyati tedbir talepleri reddedilmekte; ihtiyati haciz talepleri değerlendirilmektedir.

Forex Davalarında İcra Takibi Nasıl Yapılır?
Forex davalarında icra takibinin icra hukuku konusunda uzman bir avukat tarafından yapılmasında fayda vardır. Mağdur kendi adına icra dosyasını takip edebilir ancak icra hukuku; içinde tebligat hukukunu da barındıran teknik bir alan olduğundan bir forex avukatı aracılığı ile icra takibini yapmanız icra takibinden olumlu ve hızlı sonuç alabilmeniz alabilmeniz açısından önemlidir.

Forex Davalarında Arabuluculuk Nedir?
Forex davalarında icra takibinizin itiraza uğraması durumunda dava açabilmeniz açısında arabulucuya başvurmanız gereklidir. Dava şartıdır. Arabuluculukta da yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alınamaması durumunda dava açmanız gerekmektedir. Forex avukatı ile çalışmanız durumunda bu süreçler oldukça profesyonel olarak yürütülmektedir.

Forex Alacak Davasında Görevli Mahkeme Neresidir?
Forex alacak davalarında öncelikle alacağınız ihtiyati hacizle teminat altına alınması çok önemlidir. Zira forexe aracılık eden şirketler genellikle paravan kuruluşlardır. Davaların uzun sürdüğü de düşünüldüğünde davanızı kazansanız dahi kazandığınız davayı icraya koyacak bir muhatap bulamayıp; forex davanız için verdiğiniz emekleri de heba edebilirsiniz. Bu sebeple konuya hakim bir forex avukatı ile çalışmanız faydalı olacaktır.

 

 

Forex Mağdurlarına Profesyonel Avukat Hizmeti Sunuyoruz

Forex Avukatlar